Årets främjarprojekt 2017: Sweden-Southeast Asia Business Summit!

December 14, 2018sccs

Priset för “Årets främjarprojekt” går till ambassaden i Singapore och deras initiativ till en långsiktig regional satsning för att stärka Sveriges position på Asiens tillväxtmarknader. Nomineringen lyder:

I linje med regeringens och exportstrategins ambition att öka den svenska närvaron på tillväxtmarknaderna i Asien tog ambassaden Singapore i september 2016 initiativet till Sweden Southeast Business Summit (SSABS), en långsiktig regional exportsatsning i den ekonomiskt expansiva ASEAN-regionen. Det som är spännande och nytt är att ambassaden arbetat regionalt med andra svenska ambassader och nått ut till företag i hela ASEAN-regionen. Denna ansats i Team Swedens anda gav extra effektivitet och lokalt intresse och ökade även intresset från svenska företag. SSBAS samlade över 200 viktiga aktörer, något som gav ett mycket stort medialt genomslag både i regionen och i Sverige. Den innovativa kraftsamlingen bidrog till att öka kännedomen om Sverige och våra styrkeområden och har därför bidragit konkret till att fler svenska företag vågat ta steget till marknaderna bortom närområdet.

Läs mer här.